Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Hollósiné Tabajdi Mária vagyok. A bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát, majd tanítóként Nagyvenyimen dolgoztam. A lányom megszületése után 1996-ban kerültem az Arany János Általános Iskolába, mint napközis nevelő, majd osztályfőnök lettem. Újabb három év kihagyása után ( 2000-ben született  a fiam).Immáron tizedik éve tanítópárom Medve Ilona.

Jelenleg, és a leendő első osztályunkban is olvasást, írást, nyelvtant, fogalmazást tanítok.  

Fő célom a gyerekek olvasóvá nevelése, remélem, hogy általam mind több gyermek véli úgy, hogy az olvasás öröm. Úgy gondolom, a biztos olvasástudás alapvető feltétele mindenfajta tudás elsajátításának . 

  Első osztályomban a magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatásával részt veszek a kompetencia alapú oktatási programban. 

Tudjuk,hogy minden gyermek más és más,  munkám fontos eleme a differenciálás:a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, a jobb képességekkel bírók továbbfejlesztése, versenyekre való felkészítése, a megmérettetés biztosítása.  

  A kompetencia alapú oktatásban való részvétellel ennek megvalósítására mind nagyobb lehetőség nyílik, az újszerű oktatási formák ( pl.: kooperatív tanulás, kiscsoportos foglalkozás, drámajáték alkalmazása)kiegészülnek a multimédia bevonásával: számítógép-, internethasználat, cd-k, dvd-k bevonása az oktatásba...stb. Mindezek által olyan képességeket, készségeket  (kulcskompetenciákat!) fejleszthetünk, ami a tanulást örömtelivé, élményszerűvé, a megszerzett tudást alkalmazhatóvá teszi, hosszútávon is.

Megváltozott világunkban megváltoztak a gyerekek is, ezért elengedhetetlen a pedagógia alkalmazkodása ezekhez a változásokhoz. Az új módszerek elsajátítása fontos feladatom, ami folyamatos nyitottságot, naprakészséget követel tőlünk, pedagógusoktól. Rendszeresen részt veszek szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, szakmai könyvekből, folyóiratokból, illetve a médiából szerzett ismeretekből építkezve dolgozom.

Kiemelni szeretném a szülői együttműködés fontosságát is. Ezúton is köszönjük áldozatos segítségnyújtásukat. A kedves  szülőkkel való jó kapcsolat kiépítése és ápolása nagyon fontos számunkra. Ezek megerősítését is szolgálják azok az iskolán kívüli programok, amiket ősszel és tavasszal rendszeresen szervezünk. 

Hiszem, hogy minden tanuló tehetséges valamiben, az én dolgom elsősorban az, hogy kiderítsem , mi az, ebben megerősítsem, s hozzásegítsem a siker eléréséhez.Ha ez sikerül, akkor  a gyerekek feloldódva, görcsök és szorongás nélkül járnak iskolába.

Kedves Olvasó!

Megpróbáltam bemutatkozásomban a számomra lényeges elemeket összefoglalni, de helyettem talán sokkal többet mondanak a képek. Kérem, nézze meg képgalériánkat is!

Köszönöm érdeklődését!                                                                                                         

                                                                                            Hollósiné Tabajdi Mária

 

Medve Ilona  vagyok.Jövőre ünneplem pályafutásom 30 éves jubileumát. Tanulmányaimat Kaposváron végeztem. 1984-1998-ig  Baracson tanítottam. Innen kerültem  az Arany János Általános Iskolába. Egy  évig napközis nevelőként, majd újra osztálytanítóként tevékenykedtem.Mint ahogy kolléganőm soraiból is kitűnik tizenkettedik éve tanítunk együtt. Magam részéről a matematika, természetismeret, testnevelés és rajz tantárgyak oktatásában is folyamatosan keresem az új lehetőségeket, hogy minden nap újat adhassak, folyamatosan fenntartsam diákjaim érdeklődését, és eredményes munkára sarkalljam őket. Minden nap kihívás, minden nap hoz valami újat.Néha nagyon nehéz a sok újszerű feladatnak megfelelni, egy valami azonban örök- és ezt már huszonkilenc éve tapasztalom - a gyerekek őszinte hálás szeretete adja a munkánk igazi jutalmát. Nekem mindig azok a legszebb pillanatok , amikor régi tanítványaimmal beszélhetek, látom a szemükben, hogy ők is  őriznek valami kedves emléket, és örömmel , mosolyogva beszélnek róla. Ez ad erőt, hogy legyőzve a nehézségeket, munkámban továbbléphessek, és keressem a megújulás lehetőségeit.( És ez még most is így van!)

                                                                                                                      Medve Ilona

 

A mappában található képek előnézete Negyedik tanévzárónk